Leven, Liefde en Legendes van de Ierse Travellers

Leven, Liefde en Legendes van de Ierse Travellers

een authentieke show met Ierse muziek, zang en dans

De liefde voor Ierse stepdance klinkt door in de naam van de Dan- ceperados. Dansen, zingen en muziek maken is deel van het Ierse DNA, en de Danceperados zijn geen uitzondering. Zij zijn dansgek.
De Ierse Travellers, of “Pavees” zoals zij zichzelf noemen zijn een nomadische minderheid met een aparte levensstijl. Dit volk heeft unieke gebruiken en rituelen, en een sterk bijgeloof. De levendige ierse volksmuziek en dansgemeenschap van nu zou nooit zo sterk zijn opgekomen tijdens de jaren ’60 en ’70 als de Traveller families niet zo sterk aan hun gebruiken hadden vastgehouden. Zij lieten de andere Ieren, en later de wereld, zien hoe uniek Ierse traditionele mu- ziek, zang en dans eigenlijk zijn. Enkele van de grootste Ierse muzikan- ten, zangers en dansers hebben een nomadische achtergrond.
De Ierse grondwet werd in 2014 aangepast om de Ierse Travellers te erkennen als etnische minderheid, en de Danceperados komen nu als eerste met een artistieke viering van dit mooie besluit.
De show “Leven, Liefde en Legendes van de Ierse Travellers” is een eer- betoon aan deze gemeenschap. De verhaallijn neemt het publiek mee door het veranderende leven van de Ierse nomaden over de afgelopen 5 decennia. Dankzij radio, televisie en het internet verdween de status van de Travellers als boodschapper, en sinds de uitvinding van plastic is het niet langer nodig om reparaties uit te voeren met tin, koper en brons. De introductie van zware landbouwmachines betekende vervolgens het eind van seizoensarbeid op boerderijen. Dit alles was de kostwinning van de Travellersgemeenschap.

Het enige wat de globaliserende maatschappij hen niet kon ontnemen, was hun muziek en hun verhalen. Sommige Travellerfamilies die trouw bleven aan hun wortels zijn nu legendarisch – en terecht. Hier hebben zij, en hun minder bekende mede-Travellers een hoge prijs voor betaald. Net als de inheemse inwoners van Amerika, kwam hun nomadische levensstijl tot een abrupt einde toen zij werden gedwongen zich te vestigen in reservaten en rustplaatsen.

Daarmee verloren zij hun traditionele manier van leven, en omdat de geïndustrialiseerde maatschappij hun vaardigheden niet no- dig had, verloren ze hun inkomen. Depressie, alcoholisme en crimi- naliteit volgden. De niet-nomadische bevolking keek ondertussen de andere kant op. De Danceperados combineren zang, dans, historische vertellingen en foto’s om te tonen hoe het leven van Travellers over ver- loop van tijd is veranderd. Zeker dankzij de spectaculaire Multivisi- on is dit meer dan alleen een dansshow of een concert; het is een cultureel extravaganza.
Alen MacWeeney heeft in de jaren ’60 foto’s genomen op rustplaatsen bij Dublin. Deze vormen een bijzonder krachtig beeld.

Tegenwoordig is hij een bekende zeventiger en fotograaf, met werk dat onder andere in het Museum van Moderne Kunst in New York te bezichtigen is. Ook is zijn werk gepubliceerd in Time Magazine of GEO. Hij heeft ook enke- le opnames van historische vertellingen, zang en muziek bijgedragen. Het samenspel zuigt het publiek in de vertoning, op een manier die nog niet eerder is gezien. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit leidt tot een beter begrip, omdat het vooroordelen tussen de Travellers en de gevestigde gemeenschappen wegneemt.
Bij het meten van de kwaliteit van een stepdance-show kijken veel mensen alleen maar naar de dansers. Bij de Danceperados worden de dansers geëvenaard door de muzikanten en zangers, die allemaal een succesvolle solocarrière hebben, prijzen hebben gewonnen voor hun albums en een inspiratie zijn voor de volgende generatie Ierse muzi- kanten. Bijvoorbeeld Geraldine MacGowan, die veel zullen herkennen als de zangeres voor OISIN in de jaren ’70, die met bekende singer/ songwriter Ian Smith gewerkt heeft.

Ook zijn er leden van de wereldberoemde, grammy-genomi- neerde band Beoga: Niamh Dunne, Liam Bradley en Damian McKnee zijn allemaal aanwezig. Deze muzikanten hebben al jaren de eer te spelen op de finales van de wereldkam- pioenschappen Ierse stepdance. Ierse dansers roemen de opliftende en opzwepende stijl van hun muziek. Zangeres en violiste Niamh Dunne komt uit een zeer gerespecteerde familie van Ierse Traveller-muzikanten. Zij brengt liederen mee die geschreven zijn door haar legendarische oom Pec- ker dunne. Het sextet wordt voortgestuwd door de dynami- sche percussie van Niall Carey.
Magnetic Music
Als kers op de taart is er dan Eimhin Liddy, die met legendarische shows zoals de Celtic Legends, heeft opgetreden en in de studio heeft gestaan.

Magnetic Music

De choreografie is in de vertrouwde handen van twee- voudig wereldkampion Michael Donnellan. Hij was leidend danser bij Riverdance en Lord of the Dance. Hij wordt alom gezien als één van de 10 beste Ierse stepdancers van zijn tijd.
Magnetic Music
Hij heeft niet alleen indrukwekkende dansen gemaakt, maar de show ook nog eens helemaal afgestemd op de verhaallijn van onze artistiek directeur Petr Pandula.

Het handelsmerk van dit collectief is het ontbreken van opgenomen dans, wat zoveel andere stepdance-shows wel hebben. Als je naam al zegt dat je dansgek bent, dan moet je het immers wel live doen! Op veilig spelen en te- rugvallen op opgenomen dans is tegen de ethos van de Danceperados. Opgenomen dans is fataal voor spontaniteit en improvisatie, en dat is nou net de kracht van Ierse volksmuziek en dans. De recensies van de Danceperados of Ireland roemen de filosofie “Hou het simpel en live”. Effecten, dure lichtshows en rijen na rijen van dansers leiden alleen maar af van waar het eigenlijk om gaat. Het gaat om muziek en dans en een betekenisvolle verhaallijn. Als een show live is, wordt het vuur en de passie in het DNA van de dansers verspreid als een lopend vuurtje. Twaalf dansers die er live helemaal voor gaan, zijn even krachtig als een tweemaal zo grote cast.

De Danceperados zijn pioniers in een nieuwe beweging die probeert de Ierse volksdans uit de handen van gro- te productiebedrijven te bevrijden. Het gaat niet om op veilig spelen en de makkelijke weg kiezen in een Las Ve- gas-achtige show. De Danceperados gaan terug naar de basis voor een écht Ierse ervaring.

 


 

 

 

 

 

 

 

Presse Highlights

"Der Boden bebt vor Lebensfreude.“ (Badische Neuste Nachrichten)

"Künstler aus Irland eroberten Publikum im Sturm“ (Südwestpresse)

"Un concert qui restera dans les annales"
"Remarquable" (La Presse de la Manche)

"Die irische Truppe zog eine Live-Show der besonderen Art ab“. (Augsburger Allgemeine)

"2500 Besucher waren von der bemerkenswerten Aufführung an einem herrlichen Sommerabend begeistert" (Frankfurter Allgemeine Zeitung - Feuilleton)

“Orkanartiger Schlussapplaus erzwang Zugaben, ehe das Ensemble mit standing ovations verabschiedet wurde.“ (Westfalen Blatt)

„Steppend durch die Zeit. Mitreißende Tanzshow erzählt vom reisenden Volk.“ (Neue Westfälische Zeitung)